JAK PRACOVAT S KATALOGEM

Hlavním cílem katalogu je nabídnout uživateli takovou sociální službu nebo přehled sociálních služeb, které mohou primárně řešit a reagovat na konkrétní životní situaci či potřebu.

Kromě toho katalog přibližuje občanům podstatu a význam sociálních služeb a umožňuje všem uživatelům katalogu získat jednoduchým způsobem přehled o sociálních službách poskytovaných na území Zlínského kraje.  Výhodou tohoto elektronického katalogu je průběžná aktualizace vložených dat.

Zejména odborní pracovníci mohou katalog využít jako nástroj pro poskytnutí kvalitního základního sociálního poradenství potencionálním uživatelům služeb.

 

1.     VYHLEDÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služby lze v katalogu vyhledat na úvodní straně katalogu prostřednictvím pěti způsobů:

 • Záložka s názvem „Podrobné vyhledávání“.
 • Podle „Životní situace“ - jedná se o životní situaci, resp. nepříznivou sociální situaci občana, ve které se nachází nebo problém, který s danou situací může souviset. Celkem je vymezeno 15 životních situací a ke každé z nich je přiřazen konkrétní druh sociální služby..
 • Podle „Aktuálního tématu“ - jedná se o pojmy, které jsou v současné době často v oblasti sociálních služeb diskutovány a zmiňovány. Nabídnuty jsou sociální služby, které jsou schopny uživateli s daným problémem pomoci.
 • Fulltextové vyhledávání – tento způsob umožňuje uživateli katalogu zadat konkrétní požadovaný a hledaný výraz či slovní spojení. Nabídnuty budou sociální služby, u kterých se daný pojem vyskytuje.
   

2.     SEZNAM VYHLEDANÝCH SLUŽEB

Po zvolení jedné z možností uvedené v kapitole č. 1 je na následující straně katalogu zobrazen seznam služeb, který odpovídá zvolené možnosti na úvodní straně.

Zobrazený seznam služeb:

 • je možno vždy zúžit pomocí nabízených filtrů (např. na požadované území, věkovou či cílovou skupinu)
 • nabízí základní informace o dané sociální službě - kontaktní údaje na službu, informace o cílové skupině uživatelů, formě a místu poskytování služby
 • je možno zúžit vybráním pouze některých služeb (zaškrtnutím dané služby)
 • lze převést do formátu pdf, word, excel a zaslat na e-mail nebo vytisknout
 • je možno využít pro zobrazení tzv. „detailu služby“
   


3.     DETAIL SLUŽBY

Jedná se o podrobné informace ke konkrétní vyhledané sociální službě.

 

4.     KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Na úvodní straně katalogu je nabídnut uživatelům katalogu kontaktní formulář - „Napište nám“, který lze využít pro dotazy týkající se problematiky sociálních služeb, možnosti vyhledávání požadované služby v katalogu nebo dotazů a podnětů souvisejících s funkčností katalogu.

 

5.     DALŠÍ INFORMACE

Prostřednictvím záložek na úvodní straně katalogu lze dále získat:

 • Přehled poskytovatelů sociálních služeb včetně kontaktů a přehledu jimi poskytovaných sociálních služeb - záložka „Poskytovatelé“.
 • Kontaktní údaje na sociální odbory jednotlivých SO ORP
 • Informace:
  • Co jsou to sociální služby
  • Často kladené dotazy
 • Odkazy na webové stránky a místa, která souvisí se sociální oblastí v širším slova smyslu. V podstatě se jedná o rychlé zprostředkování kontaktu na oblasti související např. se sociálními dávkami, dotačním řízením, plánováním sociálních služeb apod. - záložka „Odkazy“.