Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší - Azylový dům, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlín (OBEC)

 • Kapacita: 14

Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou azylového domu jsou osoby bez přístřeší- muži starší 18-ti let, kteří:

 • vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • se nacházejí v nepříznivé sociální situaci způsobené nebo přímo související se ztrátou bydlení.
 • se vracejí z výkonu trestu
 • se vracejí z protialkoholní léčby

Služba Azylového domu OS ČČK není určena osobám:

 • trpícím infekčním onemocněním
 • vyžadujícím neodkladnou a intenzivní lékařskou péči
 • neschopným základní sebeobsluhy
 • vykazujícím známky agresivního chování
 • neschopným kolektivního soužití s ostatními uživateli
 • imobilním (z důvodu bariérovosti AD)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Azylového domu OS ČČK Zlín je poskytnout pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci způsobené nebo přímo související se ztrátou bydlení a usilovat o posílení jejich vlastních schopností po dobu nezbytně nutnou k návratu do společnosti.Služba napomáhá k sociálnímu začlenění uživatelů a zabraňuje jejich úplnému vyloučení mimo běžný život společnosti. Služba je poskytována s důrazem na individuální potřeby uživatelů a vždy s respektem jejich důstojnosti.

Zásady poskytované sociální služby

 • rovnost a partnerství
 • ke každému uživateli je zajištěn rovnocenný přístup. Uživatel sociální služby je pro nás partnerem, jehož názory a rozhodnutí jsou závazné.
 • aktivita a samostatnost
 • důraz je kladen na aktivní a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem.
 • dobrovolnost
 • všechny služby jsou poskytovány uživateli pouze s jeho souhlasem.
 • profesionální přístup a objektivita
 • uživatelům je garantován profesionální přístup.
 • respekt
 • uživatel sociální služby není vnímán jako objekt služby, ale jako člověk se všemi lidskými právy, která vyplývají z Listiny základních práv a svobod.
 • diskrétnost
 • důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli, informace získané při práci jsou využívány pouze pro další práci s uživatelem a nejsou zneužívány.
 • standardizace
 • v našem azylovém domě vytváříme a aktualizujeme Standardy kvality sociálních služeb, kterými se řídíme. Snažíme se, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi.

3. Nabízené činnosti

Azyový dům poskytuje služby na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby, zpravidla po dobu jednoho roku.

Služba nabízí ubytování na přechodnou dobu, zpravidla po dobu jednoho roku. Kapacita Azylového domu je 14 ubytovacích míst, k dispozici jsou dva třílůžkové a dva čtyřlůžkové pokoje. Služby jsou poskytovány v prostorách odpovídajících kapacitě zařízení i charakteru poskytovaných služeb, našim cílem není vytváření domácího prostředí, ale pouze přechodného zázemí.

Uživatelé mají k dispozici vše, co potřebují k pobytu v Azylovém domě. K přípravě stravy slouží kuchyňský kout s příslušným vybavením, který je uživatelům přístupný bez časového omezení, zároveň mohou využít lednici a mikrovlnou troubu. V případě potřeby je uživatelům k dispozici neustále pracovník v sociálních službách, který jim s přípravou stravy pomůže. Uživatelé mají také možnost dovozu stravy od některé z komerčních firem. Uživatelé dostávají darem každé ráno pečivo od společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Ve společenské místnosti Azylového domu je umístěn počítač s přístupem na internet, sloužící především k vyhledáváním potřebných informací o volných pracovních pozicích, ke kontaktu s rodinou a přáteli či vyhledávání potřebných informací. Také je zde umístěn televizor a knihovna vybavena více než pěti stovkami knih, která se díky darům ještě dále rozšiřuje.

Uživatelům je k dispozici koupelna se dvěma umyvadly a dvěma sprchovými kouty, a toaleta s pisoárem a klozetem.
Prostory jsou každý den důkladně uklizeny uživateli a pracovníky. Uživatelé jsou tak vedeni k zodpovědnosti a pořádku. Také mají možnost prát své prádlo v automatické pračce, jedenkrát týdně zdarma, a poté si jej vyžehlit. Ložní prádlo je uživatelům měněno za čisté jedenkrát měsíčně, případně dle individuálních potřeb uživatele častěji.

Uživatelé se mohou kdykoliv obrátit na pracovníky Azylového domu, kteří jsou zde 24 hodin denně. Ti jim pomáhají a poskytují podporu především při hledání vhodného zaměstnání a osvojení si pracovních návyků, vedou je k samostatnému hospodaření s financemi, které mají k dispozici, řešení jejich dluhové a rodinné situace a k smysluplnému využití volného času. Zároveň jim také pomáhají hledat dlouhodobější a vhodnější bydlení.

Poskytovatel usiluje pomocí individuálního plánu o snižování závislosti uživatelů na systému sociální pomoci a směřuje klienty k návratu do běžného života, na trh práce, k nalezení samostatného bydlení, snížení sociálních a zdravotních rizik plynoucích z života na ulici.

4. Specifika služby

Před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby je potřeba předložit potvrzení o bezinfekčnosti vydané lékařem, ne starší pěti dní. To není požadováno v případě, že uživatel pobýval ve zdravotnickém zařízení či ve výkonu trestu nanejvýš pět dní před uzavíráním smlouvy.

Uživatelé jsou povinni respektovat Domácí a provozní řád Azylového domu. Povolená hranice alkoholu v dechu je 0,800 promile. Uživatel s vyšší hodnotou alkoholu v dechu nemůže vstoupit do prostor Azylového domu.

 • Identifikátor sociální služby: 8177650
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.01.1994 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je stanovena na částku: 90 Kč/ den. Platba může probíhat hotově či na účet OS ČČK Zlín.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

IČ poskytovatele

00426326

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší - Azylový dům, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín
Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší - Azylový dům, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín
Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší - Azylový dům, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín
Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší - Azylový dům, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

Kontaktujte službu