Osobní asistence, Osobní asistence, Charita Kroměříž

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Kroměříž (ORP)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Senioři

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 1-6 let
 • 65-80 let
 • 7-10 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Zdounky 36,76802 Zdounky

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobní asistence - Služba je určena osobám se zdravotním postižením od 4 let věku a seniorům se zdravotním znevýhodněním.

Služba je poskytovna obvykle v domácnosti klienta.

Služby jsou od 1.5.2018 poskytovány ve správním obvodu všech obcí ORP Kroměříž.
Služby jsou poskytovány terénní formou 24 hodin 7 dní v týdnu včetně svátků.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Osobní asistence - Hlavním cílem služby je za pomoci osobních asistentů:

 • s podporou nebo pomocí umožnit klientovi žít ve svém přirozeném prostředí
 • pomoci zvládat běžné každodenní činnosti, které by klient dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo postižení nebo věk
 • podpořit soběstačnost a samostatnost klienta

Posláním Osobní asistence je poskytnout podporu lidem, kteří v důsledku věku, zdravotního postižení nebo omezení potřebují pomoc při prožívání života podle svých potřeb, přání a možností.   

Osobní asistence je terénní službou poskytovanou až 24 hodin denně dle potřeb klienta.

Osobní asistence je prevencí pobytové či ústavní péče.

PRINCIPY SLUŽBY

1. Individuální přístup
- pracovníci poskytují služby individuálně podle potřeb, požadavků a možností
klienta
2. Partnerský přístup
- pracovník a klient spolu jednají na základě rovnocenného přístupu
3. Celostní přístup
- pracovníci pohlíží na situaci klienta v souvislostech, nikoliv jen na dílčí
aspekty
- pracovníci spolupracují s rodinou a blízkými klienta a zprostředkovávají
klientovi kontakt s přáteli, vrstevníky a širším sociálním okolím
 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování osobní asistence

Asistentky navštěvují klienty zejména v jejich domácnosti a pomáhají s tím, co nezvládnou sami.

Jedná se o dopomoc v různých činnostech jako je:

 • hygiena - pomoc při využití WC, hygiena na lůžku, výměna pleny, umytí hlavy, sprchování, celková koupel na lůžku, pomoc při dalších úkonech osobní hygieny
 • strava - pomoc při přípravě jídla a pití: dopomoc s přichystáním snídaně, svačiny, oběda, večeře, ohřev jídla, dopomoc s vařením jednoduchých jídel a vykonání drobných činností (loupání brambor, vaření pudingu,..)
 • samostatnost, osobní rozvoj - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, svlékání; prostorové orientaci, samostatném pohybu, pomoc při přesunu,..
 • doprovod - doprovázení dle požadavků klienta, např: do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity
  • pěšky či automobilem
 • péče - pomoc při chodu domácnosti (dopomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky
 • volný čas - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dle potřeb klienta (vyplnění volného času: četba, společenské hry, výlety, rozhovor, sledování TV,...)
 • základní sociální poradenství - pomoc s vyřizováním příspěvků, kompenzačních pomůcek, informace a kontakty na navazující služby

Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

 • Identifikátor sociální služby: 1491324
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.01.2001 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Vyúčtování za provedené služby vychází z měsíčního výkazu.

Je počítán skutečný čas strávený u klienta za měsíc.

Za služby se platí vždy zpětně za měsíc.

Při vyúčtování se řídíme aktuálně platným ceníkem:

https://www.kromeriz.charita.cz/res/archive/009/001067.pdf?seek=1685952526

 

 

Fakultativní činnost

ANO

 

Doprava automobilem

Klient může využít dopravu automobilem střediska Osobní asistence za účelem pochůzky, nákupu, návštěvy lékaře, apod. Cena za tuto fakultativní službu je uvedena v aktuálně platném ceníku.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek - pro klienty Osobní asistence

Ve středisku Osobní asistence v Kroměříži máme k zapůjčení tyto kompenzační pomůcky: gymnastický míč, sedátko na vanu, pláštěnka na vozík, deska na přesun, chodítko, klozetové křeslo, invalidní vozík, elektrický zvedák + závěs, dětská autosedačka, karimatka, bazének na mytí hlavy pro imobilní klienty, zvedák do vany + posuvná otočná sedačka, mobilní rolovací rampa, otočná sedačka, antistresové míčky, antidekubitní matrace elektrická, sprchovací lůžko, sedačka do vany otočná.

Pro klienty Osobní asistence je zapůjčení kompenzačních pomůcek zdarma.

 

 

 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby jsou poskytovány převážně v domácnosti klientů.

Kancelář střediska Osobní asistence v Kroměříži je bezbariérová v přízemí budovy.

Osobní asistence KROMĚŘÍŽ
Pondělí - Čtvrtek: 9:00 - 15:00
                   Pátek: 9:00 - 12:00

Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
V jiný čas na základě telefonické nebo e-mailové dohody.

Kancelář střediska Osobní asistence ve Zdounkách není bezbariérová, 1. patro budovy.

Osobní asistence ZDOUNKY
Středa: 13:00 - 15:00

Zákostelí 36, 768 02 Zdounky
V jiný čas na základě telefonické nebo e-mailové dohody.

Kancelář střediska Osobní asistence v Morkovicích není bezbariérová, 1. patro budovy.

Osobní asistence MORKOVICE
Úterý: 15:00 - 17:00

Kolaříkova 879, 768 33 Morkovice-Slížany
V jiný čas na základě telefonické nebo e-mailové dohody.

 

Název poskytovatele

Charita Kroměříž

IČ poskytovatele

18189750

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Osobní asistence, Osobní asistence, Charita Kroměříž
Osobní asistence, Osobní asistence, Charita Kroměříž
Osobní asistence, Osobní asistence, Charita Kroměříž
Osobní asistence, Osobní asistence, Charita Kroměříž

Kontaktujte službu