PETRKLÍČ, o.p.s., Azylové domy - pro rodiny s dětmi, PETRKLÍČ, o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Uherské Hradiště (OBEC)

 • Kapacita: 7

Komu je služba určena

 • Oběti domácího násilí
 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 1-6 let
 • Do 1 roku věku
 • 27-64 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba azylového domu pro ženy a matky s dětmi PETRKLÍČ, o.p.s. je určena pro zletilé ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Jedná se zejména o tento okruh osob:

 • oběti všech forem domácího násilí,
 • osoby bez příštřeší nebo žijících v bytových podmínkách, které ohrožují zdraví nebo život,
 • osoby žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí,
 • osoby, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci,
 • matky s dětmi, které vyžadují bezodkladnou pomoc v oprávněných zájmech dítěte v oblasti SPOD,
 • klientka dětského domova, která dosáhla zletilosti a nemá možnost dalšího ubytování.

Služba je určena pro zletilé ženy a matky (od 18 do 64 let včetně), které nebyly zbaveny právní způsobilosti. Ubytovány zde mohou být nejen ženy z Uherského Hradiště a jeho spádových obcí, ale také ze vzdálenějších míst.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ je pomoci zvládnout nepříznivé období ženám a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální začlenění.

Naším cílem je zlepšení sociálně nepříznivé situace uživatelky, popřípadě udržení její situace na stávající úrovni a zabránění jejímu zhoršování. Poskytujeme klientkám pomoc a takovou míru podpory, abychom zachovali a dále rozvíjeli jejich schopnost řešeit svou situaci vlastními silami, a ony se tak staly nezávislými na systému sociální pomoci nebo aby se jejich závislost minimalizovala.

Co nabízíme

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Uherském Hradišti - Véskách nabízí možnosti řešení ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci a nejsou schopny je řešit vlastními silami nebo s pomocí rodinných příslušníků. Pro ženy a matky s dětmi se azylový dům stává útočištěm a bezpečným zázemím pro řešení aktuální sociálně nepříznivé situace. Uživatelky azylového domu mají díky poskytnutí pomoci prostor pro psychické zklidnění a postupné vyrovnávání se se stresem, který zažily. Následně se mohou věnovat řešení jednotlivých problémů za podpory a pomoci sociálních pracovnic. Vycházíme z toho, že každá žena má vlastních dovednosti a schopností, a pomocí těchto vnitřních zdrojů je schopná situaci řešit.

Naše služba zahrnuje vedle ubytování zejména poradenství, možnost okamžitého a bezplatného rozhovoru s nabídkou hledání dalšího způsobu řešení. Nácvik sociálních dovedností, pomoc při jednání s úřady a dalšímu subjekty, zpracování písemných podání v zájmu klientky, podpora a pomoc při péči o děti, materiální pomoc. Studentům vysokých škol se sociálním zaměřením nabízíme možnost bezplatné odborné praxe.

Principy poskytované služby

 • anonymita, diskrétnost,
 • individuální a rovný přístup,
 • respekt a partnerský přístup,
 • podpora samostatnosti a nezávislosti,
 • bezpečí / bezpečné zázemí pro řešení obtížné životní situace, psychická podpora,
 • dohody.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována v sídle společnosti na adrese Na Krajině 44, Uherské Hradiště – Vésky. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, k němuž přiléhá oplocený pozemek zahrady. Budova leží uvnitř zóny příměstského bydlení v rodinných domech, jedná se o zrekonstruovanou bývalou školu, upravenou pro potřeby azylového domu. Navíc zde zůstalo zachováno zařízení občanské vybavenosti – pobočka městské knihovny.

UBYTOVÁNÍ spojené s dalšími službami

 • Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Doba ubytování na přechodnou dobu je stanovena na půl roku (s maximální délkou pobytu na 1 rok od zahájení pobytu).
 • Uživatelé jsou ubytování v 7 malometrážních bytových jednotkách s celkovou kapacitou 21 lůžek a 4 dětských postýlek. Byty jsou plně vybaveny a umožňují okamžité nastěhování.
 • V každé bytové jednotce je obytná místnost vybavená nábytkem a lůžky, kuchyňský kout pro vlastní přípravu jídla s vybavenou kuchyňskou linkou a jídelním koutem, a dále koupelna se sociálním zařízením pro zajištění hygieny.
 • Byty není možné vybavit vlastními velkými kusy nábytku (jako lůžka, skříně, atd.) nebo velkými elektrospotřebiči (jako lednice, pračka) kvůli architektonickému uzpůsobení bytových jednotek.
 • Ze společných prostor je k dispozici uživatelkám ještě společná kuchyňka vybavená mj. také pečící troubou a pro všechny útulná společenská místnost s televizí, prádelna vybavená 2 pračkami a sušičkou a zahrada, kde je vyhrazen prostor pro kouření.
 • Další informace o pobytu a fotografie prostor azylového domu a bytových jednotek naleznete na tomto ODKAZU .
 • Nezbytnou součástí pobytu v našem zařízení je pomoc při vyřizování osobních záležitostí spojených se sociálně nepříznivou situací uživatelek, podpora a pomoc s uplatňováním oprávěných práv a zájmů, základní sociální poradenství a zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc. Individuální cíle během řešení situace každé z žen a vytyčení cesty vedoucí k dosažení těchto cílů jsou pak spolu se sociální pracovnicí zpracovávány v tzv. individuálním plánu.

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ

Mezi nejčastěji poskytované služby vycházející z individuálních plánů patří:

 • poradenství a pomoc v péči o dítě (např. nácvik péče o dítě nebo jeho rozvoje a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, nácvik společných aktivit s dítětem v rámci volnočasových aktivit),
 • poradenství a pomoc při vedení domácnosti a finančním hospodaření (např. nácvik udržování domácnosti, chod domácnosti a vedení hospodaření),
 • poradenství a pomoc při hledání zaměstnání zaměstnání (např. nácvik hledání inzerce na webu, nácvik psaní životopisů a motivačních dopisů, podpora při komunikaci s potencionálním zaměstnavatelem),
 • poradenství a pomoc při hledání bydlení (např. nácvik hledání inzerce na webu a v tisku, podpora a pomoc při sepisování žádostí o městské byty nebo byty pro PVO)
 • podpora a pomoc při zajištění finanční stability (např. podpora a pomoc při jednání s úřady, podpora a nácvik finančního plánování)
 • podpora při uplatňování oprávněných zájmů dítěte (např, pomoc a podpora při řešení sociálně-právních záležitostí jako vyřizování výživného, přídavků na děti nebo jiných záležitostí spojených s péčí a výchovou o dítě, podpora při komunikaci s OSPOD)

4. Specifika služby

Jedním z hlavních důvodů pro ukončení poskytování služby dle uzavření smlouvy je porušování podmínek vyplývajících ze smlouvy a těmi jsou zejména: neplacení úhrady za pobyt, porušování domovního řádu (zkrácený domovní řád ZDE), pominutí důvodů pro poskytnutí smlouvy (vyřešení své situace nalezením vlastního bydlení nebo pominutím důvodů nepříznivé situace, která je vyřešena nebo uživatelka nemá potřebu ji již dále řešit), zneužívání omamných a návykových látek, vyhýbání se výkonu trestu.

 • Identifikátor sociální služby: 3073634
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.07.2006 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

CENÍK SLUŽBY

Poplatky jsou stanoveny denní sazbou dle zákona 108/2006 Sb. o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů.

Za matku se považuje každá zletilá žena ubytovaná s nezl. dítětem. Za dítě se považuje každé nezaopatřené dítě dle §11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře.

cena pobytu

 • žena bez dětí nebo těhotná žena 120,-Kč/ den
 • matka 90,- Kč /den
 • dítě ubytované s matkou 60,- Kč/ den

​celková cena za měsíc pobytu

 • Matka + 1 dítě za 30 dní - 4.500,- Kč
 • Matka + 1 dítě za 31 dní - 4.650,- Kč
 • Matka + 2 děti za 30 dní - 6.300,- Kč
 • Matka + 2 děti za 31 dní - 6.510,- Kč
 • Matka + 3 děti za 30 dní - 8.100,- Kč
 • Matka + 3 děti za 31 dní - 8.370,- Kč

cena služeb spojených s pobytem

 • praní nebo sušení prádla o obsahu jedné pračky(sušičky): 10x praní(sušení)/měsíc zdarma, každé další praní 20,-Kč/ praní
 • tisk 1 strana A4 černobíle 2,- Kč/ strana
 • tisk 1 strana A4 barevně 10,- Kč/strana
 • kopie 1 strana A4 černobíle 2,- Kč/ strana
 • kopie 1 strana A4 barevně 10,- Kč/strana

další služby bez poplatku

 • zapůjčení dalšího inventáře (sportovní potřeby, kuchyňské vybavení, žehlicí prkna, sušáky na prádlo, ložní prádlo, postýlka, vysavač, rádio, jízdní kolo, knihy, VHS pohádky, šicí stroj, atd.)
 • využití počítače s přístupem na internet (pro nezl. děti bez doprovodu dospělého od 10 let)
 • v nezbytně nutných situacích můžete využít telefonní linku AD

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Sociální služba je poskytována v sídle společnosti na adrese Na Krajině 44, Uherské Hradiště – Vésky. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, k němuž přiléhá oplocený pozemek zahrady. Budova leží uvnitř zóny příměstského bydlení v rodinných domech, jedná se o zrekonstruovanou bývalou školu, upravenou pro potřeby azylového domu. V přízemí se nacházejí schody uvnitř budovy za hlavním vchodem (2 schody) a za jedním ze zadních vchodů ze zahrady (3 schody). Vchod do přízemí budovy bez bariér je možný pouze ze zadního vchodu zahrady (pod pergolou). Do mezipatra, kde je umístěna prádelna, a do patra azylového domu, kde se nacházejí další byty a společné prostory, vede schodiště. Ve všech vstupech do místností jsou dřevěné prahy. Azylový dům nedisponuje speciálním zařízením pro péči o osoby se zdravotním postižením.

Název poskytovatele

PETRKLÍČ, o.p.s.

IČ poskytovatele

26928060

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

PETRKLÍČ, o.p.s., Azylové domy - pro rodiny s dětmi, PETRKLÍČ, o.p.s.
PETRKLÍČ, o.p.s., Azylové domy - pro rodiny s dětmi, PETRKLÍČ, o.p.s.
PETRKLÍČ, o.p.s., Azylové domy - pro rodiny s dětmi, PETRKLÍČ, o.p.s.
PETRKLÍČ, o.p.s., Azylové domy - pro rodiny s dětmi, PETRKLÍČ, o.p.s.
PETRKLÍČ, o.p.s., Azylové domy - pro rodiny s dětmi, PETRKLÍČ, o.p.s.
PETRKLÍČ, o.p.s., Azylové domy - pro rodiny s dětmi, PETRKLÍČ, o.p.s.

Kontaktujte službu