Letokruhy, o. p. s. - pečovatelská služba, Pečovatelská služba, Letokruhy, o. p. s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Vsetín (ORP)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Senioři

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba Letokruhy je určena pro dospělé osoby, které chtějí zůstat žít ve svém domácím prostředí, kde jsou zvyklí, ale jejich zdravotní stav jim neumožňuje obstarat si plně všechny běžné činnosti péče o sebe a o svou domácnost.  

Můžeme vám pomoci například v těchto situacích:

 • Ubývají vám síly a přestáváte zvládat péči o sebe a o svou domácnost.
 • Jste po úraze a do doby, než se zotavíte, nejste schopni vykonávat běžné činnosti.
 • Trpíte chronickým onemocněním a potřebujete v některých oblastech dopomoc, abyste mohli žít plnohodnotným životem.
 • Náhle se vám zhoršil zdravotní stav nebo jste se právě vrátili z nemocnice a potřebujete intenzivní domácí péči.
 • Vaše rodina a přátelé bydlí daleko a nemůžou vám pomoci s každodenními činnostmi.
 • Potřebujete pomoc s nákupem nebo úklidem, ale ve vašem okolí nejsou dostupné služby, které byste mohli využít, nebo nejste schopni je kontaktovat.

Naše pečovatelky mohou k vám domů docházet i několikrát denně (včetně víkendů a svátků) a poskytnou vám péči přímo na míru. Podpoří vás v tom, abyste si mohli sami udělat vše, co zvládnete, a doplní vás tam, kde vaše síly nestačí. Péči můžete čerpat i na přechodnou dobu, než se váš zdravotní stav zlepší.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Pečovatelské služby Letokruhy je dopomoc klientům s úkony v oblasti péče o sebe a domácnost, které nemohou zvládnout sami tak, aby i přes své zdravotní handicapy prožívali důstojný život ve svém domácím prostředí.

Cílem pečovatelské služby Letokruhy je umožnit klientům žít co nejdéle je to možné v domácím prostředí.

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti:
1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
a) pomoc při úkonech osobní hygieny,
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
c) pomoc při použití WC,
3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
c) pomoc při přípravě jídla a pití,
d) příprava a podání jídla a pití;
4) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
a) běžný úklid a údržba domácnosti,
b) údržba domácích spotřebičů
c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,
d) donáška vody,
e) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
f) běžné nákupy a pochůzky,
g) velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
h) praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
b) doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejnéslužby a doprovázení zpět.

4. Specifika služby

Územní působnost služby: Vsetín a okolní obce do 15 km.

 • Identifikátor sociální služby: 4730024
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 15.09.2005 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  6:30-21:00  -  Maximální okamžitá kapacita: 4 klienti (6:03 - 12:00); 5 klientů (12:00 - 15:00); 1 klient (15:00 - 21:00)
   Úterý  :  6:30-21:00  -  Maximální okamžitá kapacita: 4 klienti (6:03 - 12:00); 5 klientů (12:00 - 15:00); 1 klient (15:00 - 21:00)
   Neděle  :  6:30-21:00  -  - včetně svátků. Maximální okamžitá kapacita: 1 klient (6:30 - 21:00)
   Sobota  :  6:30-21:00  -  Maximální okamžitá kapacita: 1 klient (6:30 - 21:00)
   Pátek  :  6:30-21:00  -  Maximální okamžitá kapacita: 4 klienti (6:03 - 12:00); 5 klientů (12:00 - 15:00); 1 klient (15:00 - 21:00)
   Čtvrtek  :  6:30-21:00  -  Maximální okamžitá kapacita: 4 klienti (6:03 - 12:00); 5 klientů (12:00 - 15:00); 1 klient (15:00 - 21:00)
   Středa  :  6:30-21:00  -  Maximální okamžitá kapacita: 4 klienti (6:03 - 12:00); 5 klientů (12:00 - 15:00); 1 klient (15:00 - 21:00)
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, výše úhrady za poskytování pečovatelslké služby činí 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně. Pokud poskytnutá služba přesáhne 80 hodin za měsíc, výše úhrady činí 135 Kč za hodinu. Přičemž se jedná o skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění výše uvedených úkonů.

Aktuální ceník je k dispozici na internetových stránkách: http://www.letokruhy-vs.cz/pecovatelskasluzba/

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Letokruhy, o. p. s.

IČ poskytovatele

26870011

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu