Azylové bydlení Cusanus, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Uherské Hradiště

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Uherské Hradiště (OBEC)

 • Kapacita: 21

Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena ženám, mužům a párům bez přístřeší ve věku od 18-ti do 70-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Azylového bydlení Cusanus je podpořit člověka v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry u nás nacházejí dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Individuálním přístupem chceme cíleně přispívat k návratu
našich uživatelů do běžného života společnosti.

Cíle služby:
1. Stabilizovaná sociální situace našich uživatelů:
a. zajištěné základní potřeby uživatele - dočasné ubytování, možnost přípravy stravy, bezpečné prostředí;
b. stabilizované ekonomické poměry uživatele.
2. Získávání nezávislosti našich uživatelů na sociálních službách pro osoby bez přístřeší:
a. uživatel má zajištěný legální příjem;
b. uživatel má zajištěné bydlení.

3. Nabízené činnosti

Hlavní činnosti:
1. Poskytnutí ubytování ve dvoulůžkových pokojích a jednom jednolůžkovém pokoji.
2. Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.
3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
4. Základní sociální poradenství.

4. Specifika služby

Službu poskytujeme rovněž párům bez přístřeší.

Službu neposkytujeme osobám, které nejsou soběstačné nebo je jejich soběstačnost výrazně omezena (např.
vyžadují bezbariérový přístup, potřebují trvalý dohled apod.).

 • Identifikátor sociální služby: 7874565
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.02.2004 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o ceně jsou dostupné na webových stránkách.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Zařízení není bezbariérové.

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Azylové bydlení Cusanus, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Uherské Hradiště
Azylové bydlení Cusanus, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Uherské Hradiště
Azylové bydlení Cusanus, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Uherské Hradiště
Azylové bydlení Cusanus, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Uherské Hradiště
Azylové bydlení Cusanus, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Uherské Hradiště

Kontaktujte službu