Centrum osobní asistence, Osobní asistence, Charita Uherské Hradiště

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Uherské Hradiště (ORP)Uherský Brod (ORP)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Senioři
 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 11-15 let
 • 1-6 let
 • 65-80 let
 • 7-10 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám se zdravotním postižením bez omezení věku (tzn. dětem, dospělým i seniorům), jejichž soběstačnost je omezena.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Osobní asistence je umožnit seniorům  osobám se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením se začlenit s maximálně možnou a chtěnou měrou zpět do společnosti, žít v přirozeném prostředí s rodinou, přáteli, naplňovat smysluplně svůj život činnostmi, které by dělal sám, kdyby mohl a udržovat kontakt se společenským prostředím.

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence nabízí dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. tyto činnosti:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

3. Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

4. Specifika služby

Osobní asistenci poskytujeme nejen v místě pobytu klienta, ale také při doprovodu do kulturního a vzdělávacího zařízení, při cestování, při doprovodu k lékaři, na úřady, za nákupy aj.

Rozhodující je volba klienta, jeho přání a cíle, v úzké spolupráci s jeho rodinou a možnostmi COA.

 

 • Identifikátor sociální služby: 7610554
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 17.12.2007 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník služeb Centra osobní asistence s účinností od 1. 4. 2023

Výše úhrady za poskytovanou sociální službu činí 155,- Kč/hod. V případě, že klient využije službu v rozsahu vyšším než 80 hodin/ měsíc, pak se úhrada za poskytovanou sociální službu snižuje na částku 135,- Kč/hod.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostory Centra osobní asistence nejsou bezbariérové, nachází se v 1. patře budovy.

V případě potřeby bezbariérového přístupu lze po předchozí domluvě využít přízemní prostory, kde sídlí Centrum denních služeb pro seniory.

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Centrum osobní asistence, Osobní asistence, Charita Uherské Hradiště

Kontaktujte službu