Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Azylové domy - pro rodiny s dětmi, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Vsetín (OBEC)

 • Kapacita: 8

Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší
 • Oběti domácího násilí
 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 1-6 let
 • Do 1 roku věku
 • 65-80 let
 • 7-10 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou ženy a matky od 18 let s dětmi, které jsou ohroženy krizovou sociální situaci. Ženy a matky od 18 let s dětmi, jejichž životní návyky a způsob života vede ke konfliktu se společností. Ženy a matky od 18 let s dětmi, jež žijí v sociálně znevýhodněném prostředí a jsou ohrožena jejich práva a oprávněné zájmy trestnou činností jiné fyzické osoby.

 

Může se jednat o:

 • ženy a matky od 18 let s dětmi, které jsou obětí domácího násilí
 • ženy a matky od 18 let s dětmi bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
 • ženy a matky od 18 let s dětmi, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
 • ženy a matky od 18 let s dětmi žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí včetně případů, kdy je v souladu nepříznivého životního prostředí ohrožen vývoj nebo zdraví dětí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:                                

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. je poskytovat ubytování, poradenství, pomoc a podporu ženám a matkám s dětmi v situacích, které nejsou schopny zvládnout vlastními silami.

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.

 

Cíle azylového domu:

Cílem azylového domu je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Cílem azylového domu je podpořit sociální začlenění žen a matek, zajistit jim kontakt se společenským prostředím a poskytnout podporu a praktickou pomoc.

 

Konkrétním cílem Azylového domu je:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

V azylovém domě jsou k dispozici 2 kuchyňky, které jsou vybaveny běžným kuchyňským nádobím, lednicemi, varnými deskami, elektrickými troubami, kombinovaným sporákem, varnými konvicemi, mikrovlnnými troubami a dalšími doplňky tak, aby sloužila k pohodlné přípravě studené i teplé stravy. Pracovníci pomáhají klientkám také při zajištění a přípravě stravy, plánují s nimi sestavení zdravého jídelníčku v návaznosti na finanční rozpočet domácnosti a efektivní vynakládání finančních prostředků k těmto účelům. Klientkám je možno zapůjčit z kanceláře pracovníků kuchařky k přípravě pokrmů. Klientkám v akutní situaci je k dispozici také krizová jednorázová výpomoc ve formě trvanlivých potravin poskytnutá dle aktuální situace.

 

b) poskytnutí ubytování

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 6 měsíců

2. umožnění celkové hygieny těla

3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

Azylový dům disponuje vlastním objektem s osmi pokoji, stavebně upraveným pro potřeby klientek azylového domu. Ženy a matky s dětmi jsou ubytovány ve vlastních pokojích s běžným vybavením o celkové kapacitě 18 osob (včetně dětských postýlek), dále jsou klientkám k dispozici 2 kuchyně, 3 sociální zařízení, prádelna, návštěvní a studijní místnost, společenská místnost a zahrada s pergolou. Celková výměra plochy určené k provozování azylového domu činí cca 400 m2.

 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Činnost pracovníků spočívá v poskytnutí informací a s nimi souvisejících kontaktů na úřady a organizace. Služba je poskytována i ambulantně pro neubytované klienty. Poradenství probíhá v pracovně zaměstnanců, která je vybavena standardním kancelářským nábytkem a počítačovou technikou (včetně internetového připojení).

3. Nabízené činnosti

 • pomoc a podpora při zajištění stabilního bydlení
 • podpoření psychického stavu klientky tak, aby mohla rozpoznat a rozšířit vlastní zdroje ke zvládnutí své obtížné životní situace
 • působení na klientku za účelem a snížení rizika společensky nežádoucích jevů
 • motivace klientky k řešení její sociální situace
 • posílení vědomí klientky o právech, povinnostech a zodpovědnosti za své jednání
 • podpora a posilování samostatnosti a soběstačnosti klientky
 • pomoc se zlepšením materiálního a finančního zajištění
 • pomoc v rozvoji možnosti vedoucí k uplatnění na trhu práce a ve všech dalších oblastech života
 • pomoc s navázáním, rozvíjením a udržováním mezilidských vztahů a sociálních vazeb
 • Identifikátor sociální služby: 8174297
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.08.2002 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

IČ poskytovatele

25909614

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Azylové domy - pro rodiny s dětmi, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Azylové domy - pro rodiny s dětmi, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Kontaktujte službu