Osobní asistence, Osobní asistence, Charita Valašské Meziříčí

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Rožnov pod Radhoštěm (ORP)Valašské Meziříčí (ORP)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním
 • Senioři

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 65-80 let
 • 7-10 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem od 7 let (po zahájení školní docházky) a dospělým lidem, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení potřebují podporu při běžných denních činnostech, aby mohli zůstat ve svém prostředí. Jedná se o postižení mentální, kombinované, tělesné, zrakové a duševní onemocnění, ve stabilizovaném a kompenzovaném stavu.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytováním služby osobní asistence podporujeme soběstačnost lidí se zdravotním znevýhodněním tak, aby mohli žít podle svého svobodného rozhodnutí tam, kde chtějí, a způsobem, který si sami vyberou.

Služby jsou poskytovány v regionu Valašskomeziříčsko, Kelečsko a Rožnovsko (Valašské Meziříčí, Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Krhová, Lhota, Podlesí, Poličná, Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota, Zašová, Zubří, Vidče, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vigantice, Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Prostřední Bečva a Horní Bečva).

Cílem služby Osobní asistence je klient, který:

 1. žije ve svém známém prostředí a částečně zvládá běžné činnosti (péče o vlastní osobu, domácnost, režim běžného dne, sebeobsluha, vyřízení běžných záležitostí)
 2. má možnost si zachovat takový způsob života, co nejvíce podobný dosavadnímu
 3. má možnost udržet nebo rozvíjet nové dovednosti (sebeobsluha, osobní rozvoj)
 4. ve spolupráci s osobním asistentem si sám rozhoduje o své osobě a řídí si dopomoc
 5. má možnost využívat příležitosti, které se mu otevírají ve společnosti (chodí do školy, do zaměstnání, na volnočasové aktivity apod.) a být v kontaktu s lidmi

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence nabízí:

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Identifikátor sociální služby: 9517523
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.03.2003 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady za poskytovanou sociální službu činí 155,- Kč/hod. V případě, že klient využije službu v rozsahu vyšším než 80 hodin/ měsíc, pak se úhrada za poskytovanou sociální službu snižuje na částku 135,- Kč/hod.

Tento Ceník je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se výše úhrady za poskytnuté služby počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností u klienta. Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci jednoho setkání se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u klienta a času nezbytného k zajištění činností, který je proměnlivý dle individuálního průběhu poskytování sociální služby. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání.

 

Čas nezbytný k zajištění činností

155 Kč/hod.

10 minut = 25,83 Kč/1 setkání

 

Čas nezbytný k zajištění činností

135 Kč/hod.

10 minut = 22, 49 Kč/1 setkání

Finanční sazba za neodhlášenou asistenci se účtuje ve výši 100,- Kč za jednotlivou neodhlášenou nebo pozdě odhlášenou asistenci. Poplatek se neplatí v případě akutní hospitalizace nebo nemoci klienta a při odhlášení nejpozději předcházející den do 14:00 hod.

Minimální délka asistence je 1 hodina (výjimkou je kratší doba doprovodu). Délka asistence se počítá podle skutečně poskytnutého času přímé péče v minutách (s přesností 5 min.).

 

Fakultativní činnost

NE

Dovoz klienta služebním automobilem Charity Valašské Meziříčí

14,18 Kč/kmcena včetně řidiče, čas jízdy se nepočítá do doby asistence, pokud asistentka řídí auto

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

47997885

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu