Azylový dům Elim, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Elim Vsetín, o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Vsetín (OBEC)

 • Kapacita: 36

Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Matouše Václavka 1433,75501 Vsetín
 • Adresa: Na Příkopě 814,75501 Vsetín
 • Adresa: Rokytnice 466,75501 Vsetín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob
Služba je poskytována mužům bez přístřeší:

 • od 18 let,
 • dodržujícím pravidla služby a pokyny pracovníků,
 • nevyžadujícím akutní lékařskou péči,
 • soběstačným (nepotřebujícím bezbariérovost, schopným vyjít schody, převléknout se
 • bez pomoci, povléknout si lůžko, provést základní úkony osobní hygieny, samostatně se najíst aj.),
 • spolupracujícím na řešení své nepříznivé sociální situace.).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání
V Azylovém domě Elim poskytujeme mužům bez přístřeší sociální službu spojenou s ubytováním na přechodnou dobu.

3. Nabízené činnosti

Azylový dům Elim poskytuje své služby na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

 • Nezbytnou součástí poskytování služby je ubytování na přechodnou dobu, které je spojeno s dalšími službami - poskytnutím stravy, pomocí při zajištění stravy, pomocí při vyřizování osobních záležitostí souvisejících s individuální situací uživatele. Maximální doba pobytu je 18 měsíců.
 • Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.
 • Pro vlastní přípravu stravy je k dispozici vybavená kuchyň.
 • Ubytování je v budově o kapacitě 30 míst v jednoloůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových, které jsou vybaveny základním nábytkem. Pro ubytované je k dispozici společné sociální zázemí. U některých pokojů je součástí koupelna a WC.
 • Další místa pro ubytování jsou umístěna v obytné zástavbě ve Vsetíně. Celkem jsou k dispozici 4 byty s šesti lůžky.

4. Specifika služby

Poskytovatel může ukončit poskytování služby dle uzavřené smlouvy pokud uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení se považuje zejména nezaplacení úhrady za ubytování. Jestliže jsou hrubě nebo opakovaně porušovány povinnosti vyplývající z vnitřních pravidel azylového domu, jestliže je uživatel v azylovém domě nepřítomen bez udání důvodů více jak 5 po sobě jdoucích dní (nocí) a jestliže součet omluvené a neomluvené absence uživatele v azylovém domě překročí 10 dní (nocí) za kalendářní měsíc. Do této doby se nezapočítává absence z důvodu akutní hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, pobyt na internátě, noční směny či jiná absence z důvodu výkonu práce v řádném pracovním poměru mimo město Vsetín.

 • Identifikátor sociální služby: 7667268
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.01.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník za poskytované služby je dostupný na: http://www.elimvsetin.cz/cenik-sluzeb1

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Elim Vsetín, o.p.s.

IČ poskytovatele

01955144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Azylový dům Elim, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Elim Vsetín, o.p.s.
Azylový dům Elim, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Elim Vsetín, o.p.s.
Azylový dům Elim, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Elim Vsetín, o.p.s.

Kontaktujte službu