Samaritán - služby pro lidi bez domova, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Otrokovice

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Otrokovice (OBEC)

 • Kapacita: 37

Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • muži v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
 • věk od 18ti let.

Bližší specifikace cílové skupiny:

 • Muži přicházející z výkonu trestu odnětí svobody (recidiva, dlouhodobý VTOS).
 • Muži, kteří odešli ze školských zařízení nebo ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti a selhávají v běžných podmínkách.
 • Muži nacházející se ve vleklé rodinné krizi (bez možnosti bydlení).
 • Muži, kteří mají velmi omezené sociální kompetence, sníženou orientaci v běžných životních situacích.
 • Muži žijící „na ulici“, v sociálně vyloučených komunitách či v jiných alternativních nevyhovujících podmínkách.
 • Muži v krizové situaci (potřebují krátkodobou podporu a zprostředkování návazné sociální či zdravotní služby).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Azylového domu Samaritán Otrokovice je poskytovat pomoc a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Součástí pomoci a podpory je uspokojení základních životních potřeb, především poskytnutí ubytování a zázemí na přechodnou dobu a spolupráce zaměřená na dosahování příznivých změn v životě uživatele.

Cíle služby:

Poskytnout uživatelům služby možnost ubytování, přípravy stravy, celkové hygieny těla, či praní a žehlení prádla.

Skrze individuální plány nabízet pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Řešení hledáme společně s klientem tak, aby odpovídalo jeho potřebám a možnostem. Snahou sociální služby je pomoc a podpora vytvořit nebo rozvinout schopnosti uživatele žít samostatně, což znamená bez pomoci sociálních služeb.

Motivovat uživatele k aktivnímu přístupu při řešení jeho nepříznivé situace.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby. Ta je uzavřena vždy na dobu určitou, maximálně na 3 měsíce a poté prodlužována písemným dodatkem. Ubytování je poskytováno na přechodnou dobu. Služba poskytuje ubytování na dvoulůžkové, třílůžkovém či čtyřlůžkovém pokoji. Uživatel služby má dále možnost využít kuchyňku pro přípravu stravy, společenskou místnost s TV, v letních měsících zahradu. V jednopatrové budově je v každém patře hygienické zařízení. Je jim umožněn přístup na PC, kde si mohou na internetu vyhledávat pracovní nabídky, vyřizovat osobní záležitosti, mohou se zapojit do aktivizačních programů, do pracovních terapií v pracovní dílně, ve venkovních prostorech.

4. Specifika služby

Zájemce o službu musí prokázat, že má příjem na úhradu služby, případně, že je registrován na Úřadu práce, kde si může požádat o dávky hmotné nouze na úhradu bydlení. Musí být soběstačný, souhlasit s pravidly služby (např. 0,8 promile pro užívání služby). Při jednání předloží platný občanský průkaz, potvrzení o bezinfekčnosti ne starší 3 dnů, není pod vlivem alkoholu, nemá výpověď ze služby pro porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování služby. Pokud má zájemce ve službě dluh, tak jej musí aktivně řešit.

Poskytnutí služby je odmítnuto zájemce, pokud:

 • není cílovou skupinou
 • není volná kapacita dané soc. služby
 • požaduje službu, kterou zařízení neposkytuje. (V takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu.)
 • jeho zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby (nutné služby zdravotnického zařízení, infekce, duševní poruchy narušující soužití)
 • je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek
 • u kterého trvá sankční opatření z důvodu ukončení smlouvy o poskytování sociální služby z důvodu porušení pravidel služby
 • je agresivní
 • Identifikátor sociální služby: 3938476
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 16.10.1995 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

195,- Kč za den;

5.930,- Kč za měsíc

Fakultativní činnost

ANO

V rámci služby může uživatel využít následující fakultativní činnosti dle aktuálního ceníku, který je veřejně přístupný na nástěnce ve službě nebo u pracovníků služby. Poskytovatel nabízí následující fakultativní činnosti:

 • Praní osobního prádla
 • Poplatek za TV a settopbox nebo notebook

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Samaritán - služby pro lidi bez domova, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Otrokovice
Samaritán - služby pro lidi bez domova, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Otrokovice
Samaritán - služby pro lidi bez domova, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Otrokovice
Samaritán - služby pro lidi bez domova, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Otrokovice
Samaritán - služby pro lidi bez domova, Azylové domy - pro muže a ženy bez přístřeší, Charita Otrokovice

Kontaktujte službu