ABAPO osobní asistence, Osobní asistence, ABAPO, s.r.o.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Březnice (OBEC)Fryšták (OBEC)Hvozdná (OBEC)Lípa (OBEC)Lukov (OBEC)Tečovice (OBEC)Zlín (OBEC)Želechovice nad Dřevnicí (OBEC)

Komu je služba určena

 • Senioři
 • Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění (tělesného i duševního)
 • jiného zdravotního postižení

Konkrétně:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři

Věkové vymezení:

 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je poskytovat terénní sociální službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením s ohledem na individuální zvláštnosti každého jednotlivého uživatele. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí uživatelů.

Cílem služby je podpora uživatelů při každodenním překonávání problémů spojených s běžnými činnostmi, motivace uživatelů tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a vedení uživatelů k zachování a udržení jejich schopností a samostatnosti. Cílem je také podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazování společenských kontaktů a realizování zájmů, přání a potřeb.

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence nabízí dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. tyto činnosti:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

3. Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

4. Specifika služby

Služba osobní asistence je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování osobní asistence.

Služba není oprávněna poskytovat zdravotnické úkony.

 • Identifikátor sociální služby: 4200668
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.06.2015 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník úhrad za služby os. asistence naleznete zde.

 

Fakultativní činnost

ANO
 • doprava uživatele 

 

Provozujeme také půjčovnu kompenzačních pomůcek https://www.abapo-trade.cz/ tel: 725 893 707

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby jsou poskytovány v domácnosti klientů.

Kanceláře Osobní asistence jsou bezbariérové

Název poskytovatele

ABAPO, s.r.o.

IČ poskytovatele

02672910

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu