Azylový dům pro matky s dětmi, Azylové domy - pro rodiny s dětmi, Charita Valašské Meziříčí

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Valašské Meziříčí (OBEC)

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • Oběti domácího násilí
 • Osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 1-6 let
 • Do 1 roku věku
 • 27-64 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

ženám s dětmi v péči, těhotným ženám nebo ženám bez dítěte usilujícím o jeho získání zpět do své péče, starším 18 let a:

 • prožívajícím domácí násilí
 • potřebujícím podporu a vedení při naplňování své mateřské role a péči o domácnost
 • nacházejícím se v tíživé životní situaci spojené s akutní ztrátou bydlení

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání
Azylový dům pro matky s dětmi je jednou ze sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí. Klientky zde podporujeme a motivujeme k získání reálného náhledu na vlastní obtížnou životní situaci a k následnému účelnému a účinnému řešení. Vedeme je také k převzetí zodpovědnosti za svůj život, výchovu a zajištění podmínek pro harmonický rozvoj dětí. Důraz klademe na přednostní využití vlastních sil a posun k samostatnosti a nezávislosti.
Služba je poskytována formou přechodného ubytování v zařízených garsoniérách v prostředí bezpečném a vhodném pro výchovu dětí.

Cílem poskytované služby je, aby ubytovaná matka s podporou služby byla schopna:

 • Nalézt adekvátní bydlení
 • Zajistit si finanční zabezpečení odpovídající její situaci
 • Umět hospodařit s vlastními finančními prostředky
 • Plnit své případné pohledávky v souladu s finančními možnostmi
 • Znát běžně dostupné služby
 • Pečovat o domácnost
 • Umět pečovat o své zdraví a zdraví svých dětí a další potřeby
 • Vychovávat své děti
 • Získat děti do své péče nebo s nimi alespoň udržovat kontakt
 • Zvládat mezilidské vztahy, zapojit partnera do řešení problémů rodiny
 • Zvládat problémy spojené s domácím násilím
 • Znát své duchovní potřeby a umět je naplňovat

 

 

 

 

3. Nabízené činnosti

Nabídka služeb

1) Základní sociální poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o sociálních dávkách, možnosti nalezení bydlení)
2) Pomoc při zajištění stravy znamená vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy: Ubytované ženy - matky mají ve svém bytě k dispozici vybavenou kuchyňskou linku, kde si mohou samy připravovat jídlo. Pokud to ubytovaná matka potřebuje, poskytujeme i pomoc a podporu při přípravě stravy. Může se jednat buď o nácvik vaření, pečení nebo pomoc s plánováním vhodného jídelníčku zohledňujícího potřeby dětí i možnosti matky.
3) Poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok: Matky s dětmi jsou ubytovány v samostatném pokoji s kuchyňským koutem a koupelnou, která má buď sprchový kout nebo vanu, umyvadlo a toaletu. Pouze u dvou pokojů je koupelna společná. Pokoj pro matku a děti je vybaven nábytkem, lůžkovinami, ložním prádlem, nádobím a základními kuchyňskými elektrospotřebiči, jako je lednička, vařič a varná konvice. Součástí každého pokoje jsou i potřeby pro úklid. K bezplatnému zapůjčení nabízíme také pračku, žehličku, vysavač a další elektrospotřebiče.
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
S každou uživatelkou v zařízení od počátku pracuje sociální pracovnice, která zjišťuje její potřeby a přání. Od počátku také společně plánují kroky k jejich dosažení, samozřejmě v souladu s nabídkou poskytované služby. Pomoc a podpora se týká především vyřizování dokladů, sociálních dávek, možností bydlení a práce. Nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb vytvořen podrobný individuální plán, který je pravidelně aktualizován a přehodnocován.
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
Matkám i dětem nabízíme informace o běžných službách ve Valašském Meziříčí a okolí. Seznam služeb je dostupný v našem adresáři.
V azylovém domě umožňujeme matkám i jejich dětem navázat nebo dále rozvíjet své vztahy s rodinou a přáteli. Pro tento účel mohou u nás používat návštěvní místnost a internet.
Smyslem služby je vést matku k zodpovědnému rodičovskému chování. Matkám poskytujeme pomoc a podporu při řešení jejich problémů se zajištěním péče o děti, domácnost a finančního hospodaření rodiny, včetně nácviku těchto situací, popř. i doprovodů na různé instituce. Poskytujeme také poradenství a podporu při řešení problémů spojených s domácím násilím. V akutních situacích poskytujeme i krizovou intervenci

 • Identifikátor sociální služby: 3701441
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.01.2000 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výše úhrady za poskytování služby na webu Charity Valašské Meziříčí na adrese:

https://www.valmez.charita.cz/sluzba/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi/cenik

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Služba je poskytována 1.nadzemním podlaží

Název poskytovatele

Charita Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

47997885

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu