Osobní asistence, Osobní asistence, VSSL ČR o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Kroměříž (ORP)Valašské Klobouky (ORP)Uherské Hradiště (ORP)Vsetín (ORP)Zlín (ORP)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním
 • Senioři

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 1-6 let
 • Do 1 roku věku
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • 7-10 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Malá 5654,76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří:

· senioři, kteří v důsledku svého zdravotního stavu či vysokého věku potřebují pomoc druhé osoby,

· osoby s chronickým onemocněním (např. občan po mozkové příhodě, s Parkinsonovou chorobou, s roztroušenou sklerózou apod.),

· osoby se zdravotním postižením – s fyzickým (tj. pohyb osoby je možný jen s pomocí hole, francouzských holí či invalidního vozíku), se smyslovým (zrak, sluch),

· osoby s kombinovaným postižením (nejčastěji kombinace mentálního a zdravotního postižení)

· osoby s mentálním postižením

· osoby se zdravotním postižením

2. Smysl, poslání a cíl služby

Prostřednictvím své osobní asistence usilujeme o udržení a zvyšování kvality života našich klientů. Posláním služby je zachovat seniorům a zdravotně postiženým občanům pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, zlepšovat jejich soběstačnost a zachovávat a dle individuálních možností i rozvíjet psychické i fyzické schopnosti. Chceme tím také ulehčit rodinným příslušníkům, kteří o své blízké osoby pečují. Služba je tedy zajišťována přímo v domácnostech uživatelů vždy v rozsahu několika hodin v průběhu dne s ohledem na individuální potřeby uživatele  a jeho zdravotní stav. Důraz klademe na kvalitu a komplexnost poskytovaných úkonů a v neposlední řadě na  komunikaci a podporu uživatele a tím pozitivní působení na jeho psychiku. Naší snahou je také pomáhat uživatelům žít co nejplnohodnotnější život, tj. podporujeme uživatele v návratu do společnosti (např. jim pomáháme obnovit kontakty se vzdálenou rodinou, zájem o veřejné dění, o jejich bývalé koníčky apod.).

Cílem poskytovatele je pomáhat uživatelům služby obnovit a udržet si dle individuálních možností fyzickou a psychickou pohodu, zkvalitnit jejich život a umožnit jim, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

3. Nabízené činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj. pomoc a podpora se samostatným stravováním, s oblékáním a svlékáním se, s obnovováním pohybu po bytě i venku

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj. pomoc a podpora s ranní hygienou, s koupáním, s použitím WC, s mytím vlasů, stříháním nehtů, s výměnou plen…,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, tj. pomoc a podpora s ohřevem a servírováním jídla,  s nákupem potravin,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, tj. pomoc a podpora s nákupy, s úklidem, s převlékáním ložního prádla, s mytím nádobí, s praním prádla…,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím., tj. pomoc a podpora s dopravou k lékaři, na nákup, na úřady, na poštu, za přáteli, za kulturou v blízkém okolí apod.

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Služby poskytujeme na základě níže uvedených zásad:

 • Transparentnost - časová a místní dostupnost dle skutečných individuálních potřeb klienta. Klient hradí pouze čas, který u něj PSS stráví, nikoli čas, který PSS stráví při cestě za ním. Služba je poskytována nepřetržitě.
 • Lidskost
 • Respektování přání a potřeb uživatele – uživatel je odborníkem na své problémy a potřeby. Jedině on sám je zná dokonale.
 • Svobodná vůle – každý uživatel se může sám svobodně a bez nátlaku rozhodnout, jaké služby bude využívat, kdy a jak dlouho.
 • Individuální přístup – pracovníci respektují, že je každý člověk jiný a má tedy i jiné potřeby. Proto jsou její služby vždy šity na míru konkrétnímu uživateli. Součástí služby je individuální plánování průběhu služby s uživatelem.
 • Rovnoprávnost – služby jsou všem jednotlivcům z cílové skupiny poskytovány stejně, bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
 • Etika – dodržujeme práva uživatelů a řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Listinou základní práv a svobod.
 • Profesionalita – všechny činnosti jsou pracovníky poskytovány na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním.
 • Nezávislost – základem práce s uživatelem je neustálé budování jeho co největší nezávislosti na péči druhého člověka (tj. na péči rodiny, sousedů, pečovatelky apod.).
 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením – pracovníci služby se podílí na pěstování dobré pověsti služby. Zároveň dbají na zásady mlčenlivosti a chovají se diskrétně v místě bydliště uživatele služby. Vyzdvihují přednosti a dovednosti uživatele.
 • Identifikátor sociální služby: 7382079
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.10.2010 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Základní činnosti jsou poskytovány za úhradu, dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách. Níže je uvedený odkaz na aktuální ceník poskytovaných služeb.

Odkaz na ceník: http://www.senior-care.cz/sluzby/ke-stazeni

Kontakt na vedoucí a sociální pracovnici pro dané zařízení ve Zlíně: Mgr. Jana Vargová, tel.: 601 151 311, e-mail: zlin@senior-care.cz

Fakultativní činnost

ANO

1) doprava: cena 10,-Kč/km

2) vyzvednutí receptu bez přítomnosti klienta: cena 50,- Kč / úkon

3) kopírování: cena 5,-Kč / 1strana

4) administrativní úkony spojené s výběrem a převodem plateb za odběr obědů z kuchyní: cena 5,- Kč / týden

5) kadeřnické služby: pánské stříhání 80,-Kč, holení vousů 30,- Kč

6) pedikůra: základní ošetření 220,- Kč, masáž nohou 50,-Kč, ošetření kuřího oka a zarostlého nehtu 50,- Kč

7) trénink paměti (individuální v domácnosti klienta): 200,- Kč/ 45 minut

trénink paměti skupinový v sídle organizace: 100,- Kč/ 60 minut 

8) klasická masáž celých zad: 100,- Kč/ 15 min.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Poskytujeme terénní formu osobní asistence.

Název poskytovatele

VSSL ČR o.p.s.

IČ poskytovatele

24732915

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu